Wycieczka zakładowa

Realizacje

Kiedy: czerwiec 2014 roku

Gdzie: Warszawa, okolice PKiN

Klient: firma prywatna

Uczestnicy: pracownicy firmy

Gra drużynowa, rywalizacyjna, integracyjna

Cel: integracja pracowników osnuta w rzeczywistości PRLu