Polska droga do Europy

Realizacje

Kiedy: 25 listopada 2013 roku

Gdzie: Warszawa Śródmieście – PKiN

Klient: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Uczestnicy: studenci programu ERASMUS, cudzoziemcy

Liczba uczestników: około 50 osób

Gra drużynowa, historyczna, edukacyjna

Cel: pomoc w zrozumieniu transformacji ustrojowej i gospodarczej, wraz z kluczowymi momentami historycznymi tego okresu w historii Polski